[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 
VRSTE RIB V NAŠIH VODAH
 

Avtohtone vrste rib v vodah s katerimi upravljamo so ščuka, linj, klen, menek in potočna postrv.

   
 
  Ščuka, Pike, Hecht, Luccio, (Exos lucius) Linnaeus, 1758
Ima varstveno dobo od 01.02. do 30.04. in najmanjšo mero 50 cm.
     
  Linj, Tench, Schleie, Tinca, (Tinca tinca) Linnaeus, 1758
Ima varstveno dobo od 01.05. do 30.06. in najmanjšo mero 30 cm.
     
  Klen, Chub, Dobel, Cavedano, (Luciuscus cephaluus) Linnaeus, 1758
Ima varstvene dobo od 01.05. do 30.06. in najmanjšo mero 30 cm.
     
  Menek , Burbit, Quappe, Bottatrice, (Lota lota) Linnaeus, 1758
V vodah RD Cerknica je postal zelo redek in lov nanj ni dovoljen.
     
  Avtohtona Potočna postrv, Brown Trout, Bachsforelle, Trota fario, (Salmo trutta f. fario) Linnaeus, 1758
Ima varstveno dobo od 01.10. do 31.03. in najmanjšo mero 25 cm.
 
 

Alohtone vrste rib (tiste, ki so bile prinešene od drugod ) v naših vodah so rdečeperka, krap, ostriž in ameriška postrv.

   
 
  Rdečeperka, Red Eye, Rotfeder, Scardola, (Scardinius eryhropsalmus) Linnaeus, 1758
V vodah RD Cerknica zaradi svoje številčnosti rdečeperka nima ne varstvene dobe niti najmanjše dolžine.
     
  Krap, Carp, Karpfen, Carpa, (Ciprinus carpio) Linnaeus, 1758
V Cerkniškem jezeru ima varstveno dobo od 01.05. do 30.06. in najmanjšo mero 30 cm. V Bloškem jezeru vloženi krap nima varstvene dobe ima pa najmanjšo mero 30 cm. V obeh jezerih je dovoljeno upleniti samo enega krapa daljšega od 30 cm in krajšega od 60 cm.
     
  Navadni ali potočni ostriž Perch, Barsch, Persico reale, (Perca fluviatilis) Linnaeus, 1758
Ima varstveno dobo od 01.03. do 30.06. in nima najmanjše dolžine.
     
  Alohtona Kalifornijska (ameriška) postrv, šarenka, Rainbow trout, Regenbogenforelle, Trota iridea, (Salmo gairdneri) Richardson, 1836
V salmonidnih vodah RD Cerknica ima varstveno dobo od 01.12. do 31.03. in najmanjšo mero 25 cm.
 
(opisi rib so povzeti po knjigi Svetina, M.,1982 : Sladkovodno ribištvo na Slovenskem. Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije. Dodali smo le nekatere lokalne posebnosti.)
   
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]