[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 
RIBOLOVNI REVIRJI
 

Vse ribiče in goste prosimo, da se z vozili ne vozite po travnikih in jih parkirate na predvidenih in primernih mestih ob cesti ter tako upoštevate uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur.l. RS 16/95)Ribolov v vseh revirjih je dovoljen v skladu s Pravilnikom Ribiške zveze Slovenije o športnem ribolovu, Uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst ter Pravilnikom o športnem ribolovu Ribiške družine Cerknica. Pravila ribolova za goste so natisnjena na dnevni ribolovni dovolilnici oziroma so priložena k dnevni ribolovni dovolilnici!

Informacije o varstveni dobi in najmanjši meri rib v naših revirjih so na naslednjem naslovu.
   
   
 
REVIR CERKNIŠKO JEZERO - ZAHODNI DEL

Športno - ribolovni revir presihajoče Cerkniško jezero obsega zahodni predel jezera in je ciprinidnega značaja. Na vzhodu poteka meja po Martinjščici, izliv Martinjščice v Žerovniščico, v ravni črti do Malega oltarja in desne strani območja Vrat, ter nato po cesti do hriba Javornika. Na zahodu poteka meja ob največjih požiralnikih ob skalnem pobočju v Jamskem zalivu ter Cerkniščica od izliva do Milavcovega jeza v Dolenji vasi. Površina revirja znaša 837 ha, ki se seveda z vodostajem zaradi polnjenja in presihanja jezera spreminja. V suši obsega revir le ribnik za Rešetom površine 9 ha ter dotok iz Žerovniščice in Stržena.

Cerkniško jezero naseljujejo ščuke, kleni, linji, menki in kapeljni. Člani ribiške družine so v preteklosti vlagali krape. Leta 1969 so cerkniški ribiči v potok Cerkniščico zanesli rdečeperko, ki se je kmalu močno namnožila v jezeru. V devetdesetih letih minulega stoletja pa se je v jezeru pojavil in močno razširil tudi ostriž.

V zadnjem času postaja vedno bolj popularno muharjenje tudi na ščuko, klena, rdečeperko in ostriža. Slednji dosega že kar zavidljive velikosti vse tja do 50 centimetrov. Nanj lahko naletite praktično kjerkoli v jezeru.

Vabimo vas, da se tudi vi preizkusite v muharjenju na omenjene vrste rib. Ob višjem vodostaju si na prodajnem mestu dnevnih ribolovnic v vasi Dolenje jezero lahko izposodite ribiški čoln na vesla. Z njim vam bodo postali dostopni tudi najbolj zanimivi predeli jezera, kjer boste na svojo muho zmotili trofejno rdečeperko ali klena.

V jezerski travi v plitvinah, pa boste s primerno potezanko lahko ujeli tudi previdno ščuko.

Okoli Karlovice in v strugi pod mostom se baje skrivajo največji ostriži, ki radi primejo tudi na potezanke.

Kapitalni krapi privabljajo na Cerkniško jezero veliko ribičev. V letu 2006 smo dovolili krapolov po režimu »ujemi-spusti« z dvema palicama. V želji po ohranitvi matične jate trofejnih krapov in po popestritvi vedno bolj priljubljenega krapolova na naših ciprinidnih revirjih, smo se odločili še za dodaten zaščitni ukrep.

V letu 2007 smo na vseh ciprinidnih revirjih (Cerkniško in Bloško jezero) zaradi ohranitve jate trofejnih krapov omejili uplen na enega krapa krajšega od 60 centimetrov!

Torej – po novem, je treba vse krape daljše od 60 centimetrov nepoškodovane vrniti v vodo.

Ker pa je za ribiče predvsem pomembna informacija o vodostaju v jezeru, smo na naši spletni strani uvedli še eno koristno novost.

V desnem zgornjem kotu je Vodomer, ki prikazuje trenuten vodostaj merjen pri mostu na cesti med vasjo Dolenje jezero – Goriščica. Podatek o vodostaju se dnevno obnavlja. Poleg pa je tudi informacija o tem kakšen ribolov je mogoč.

Ribičem gostom je ribolov na Cerkniškem jezeru (peš ali v čolnu) dovoljen le na območju ribnika Rešeto. Oziroma na predelu zahodno desno) od ceste Dolenje jezero - Goriščica.
 
   

Cerkniško jezero v jeseni
   
 
REVIR CERKNIŠČICA

Športno - ribolovni revir Cerkniščica zajema potok od izvirov do Milavcovega jeza v Dolenji vasi in je salmonidnega značaja. Iz revirja so izvzeti naslednji rezervati in varstvene vode, kjer je prepovedan športni ribolov: rezervat Cerkniščica od gornjega mostu v Cerknici do zapornic v Cerknici skupaj z rokavom od zapornic do žage ter rezervati Štrukljevski potok, Jazbine, Mahneščica in Mrzlek.

Športno-ribolovni revir Cerkniščica obsega površino 8,2 ha. Potok naseljujejo predvsem potočne postrvi, manj je šarenk in klenov. Cerkniščico naseljujejo tudi: pisanci, kapeljni, globočki in babice.

Potok je predvsem v svojem zgornjem toku neokrnjen in zelo blizu prvobitnemu stanju. V primeru, da uživate v raziskovanju neokrnjenih, težje dostopnih kotičkov in skritih tolmunov v katerih še vedno najdemo potomce avtohtonih potočnih postrvi vas vabimo, da ga obiščete.

V letu 2006 smo na njem omogočili tudi turistični ribolov. V prodajo smo dali večdnevne neprenosljive ribolovne komplete za 5 in 10 lovnih dni. Zanimanje zanje je že na začetku bilo nad pričakovanji.

G. Denis Obad in njegovi muharski prijatelji so pripravili nekaj izredno lepih in slikovitih muharskih fotoreportaž na našem potoku in in jih objavili na zelo obiskanem muharskem forumu - http://www.flyfish-slovenia.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2907

Zaradi zaraščenosti je muharjenje sicer izredno zahtevno, vendar pa pristne potočnice s svojo lepoto in borbenostjo nedvomno zadovoljijo vse, ki iščejo neokrnjen mir skritih senčnih tolmunov v neokrnjeni naravi predvsem srednjega in zgornjega toka Cerkniščice.
 
   

Potok Cerkniščica (Foto: Denis Obad)
   
 
REVIR BLOŠKO JEZERO

Športno-ribolovni revir Bloško jezero, s katerim upravlja Ribiška družina Cerknica, je od izvira izpod vasi Volčje do umetnega jezu jezera. Površina umetnega jezera znaša 0,8 ha. Bloško jezero je ciprinidnega značaja, ki ga naseljujejo predvsem krapi.

Predvsem v poletnih mesecih, ko se voda v jezeru segreje ga obiskujejo kopalci, ki dodatno osvežitev najdejo tudi v gostinski brunarici ob jezeru.

V zgodnjih poletnih jutrih in toplih večerih, predvsem pa spomladi in na jesen pa ga radi obiščejo ribiči, ki najdejo svoje užitke in mir ob tem biseru bloške planote.

V letu 2004 je bilo jezero sanirano – obnovljen je bil jez in odstranjen mulj ter naplavine, ki so že nevarno znižale globino vode.

Zdaj ima jezero spet primerno globino in je poseljeno s svojimi prvobitnimi prebivalci (pisanci, globočki, školjkami in potočnimi raki).

Odkar je bilo jezero sanirano vanj redno vlagamo krape in skrbimo za njihov dober stalež. Ob koncu leta 2006 smo vanj vložili večje število krapov v teži med 5 in 10 kilogramov.

V želji po popestritvi krapolova smo se odločili, da v letu 2007 omejimo uplen. Na Bloškem jezeru (ravno tako na Cerkniškem jezeru) je po novem dovoljeno upleniti samo enega krapa krajšega od 60 centimetrov. S to omejitvijo želimo ustvariti jato kapitalnih rib, ki bodo privabile in zadovoljile tudi najzahtevnejše ribiče in jih privabile v ta prelepi kotiček Blok. Tudi tukaj je na način »ujemi-spusti« dovoljen lov z dvema palicama.

Ribolov na krapa na Bloškem jezeru je dovoljen celo leto, če le vremenske razmere to omogočajo (ko jezero ni zamrznjeno – glej Vodomer).
 
   

Bloško jezero
   
 
REVIR RAK

Športno-ribolovni revir Rak zajema potok Rak v Rakovem Škocjanu od izvira v Zelških jamah do izliva v požiralniku Tkalca jama. Površina potoka je 4,8 ha. Potok Rak je mešanega značaja med salmonidno in ciprinidno vodo.

Naseljujejo ga naslednje vrste rib: ščuke, kleni, linji, potočne postrvi, mrene, kapeljni globočki, pisanci in babice. V potoku so redkejše alohtone ribe, kot so lipani, rdečeperke in ostriži.

V Raku je predvsem ob nekoliko višjem vodostaju zelo zanimiv ribolov na klena, ki išče hrano na poplavljenih travnikih ob potoku. Drugače pa teren omogoča tudi dokaj uspešno muharjenje nanj, predvsem v poletnih in jesenskih mesecih.

V oknih goste trave se skrivajo tudi lepe ščuke.

V potoku je tudi nekaj malega potočnih postrvi in lipanov, ki pa jih ni dovoljeno loviti.

V skrbi za primeren ribji stalež vsako leto ribe v potok tudi vlagamo.

Priporočamo tudi ogled naravnih znamenitosti Rakovega Škocjana, kot so: Veliki naravni most, Mali naravni most, Kotel, Okno in še druge zanimivosti.
 
   

Rakov Škocjan (Foto: Tomaž Arko)
   
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]