[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE
 

V vseh revirjih je tudi dovoljen ribolov na način ujemi-izpusti in sicer le s trnkom brez zalusti. Ostale omejitve so po Pravilniku o športnem ribolovu v vodah Ribiške družine Cerknica.

Prodajna mesta dnevnih ribolovnih dovolilnic po posameznih revirjih so:

 
 
1. CERKNIŠKO JEZERO - ZAHODNI DEL
 
       
  Cena:   Dnevna ribolovna dovolilnica je 16 EUR.
       
  Prodajna mesta:  

Debeli Bar, Cesta 4.maja 72 , 1380 Cerknica
GSM: 041-564-208 (Miha)

       
  Opis:   Na Cerkniškem jezeru je dovoljeno upleniti: eno ščuko, ali dva linja, ali dva klena, ali enega krapa do dolžine 60 cm, ali 5 kg rdečeperk ali 5 kg ostrižev.
       
 
 
 
2. BLOŠKO JEZERO NA BLOKAH
 
       
  Cena:   Dnevna ribolovna dovolilnica je 12 EUR.
Dnevna ribolovna dovolilnica za roparice je 30 EUR.
       
  Prodajna mesta:  

Debeli Bar, Cesta 4.maja 72 , 1380 Cerknica
GSM: 041-564-208 (Miha)

       
  Opis:   Na Bloškem jezeru krap nima varstvene dobe. Dovoljeno je upleniti enega krapa do dolžine 60 cm. Krapa daljšega od 60 cm je potrebno nepoškodovanega vrniti v vodo.
Ribolov krapov je dovoljen celo leto.
       
 
 
3. POTOK RAK V RAKOVEM ŠKOCJANU
 
       
  Cena:   Dnevna ribolovna dovolilnica je 10 EUR.
       
  Prodajna mesta:  

Debeli Bar, Cesta 4. maja 72, 1380 Cerknica

       
  Opis:   V Raku je dovoljen upleniti: eno ščuko, ali dva linja, ali dva klena, ali 5 kg ostrižev.
       
 
 
4. VEČDNEVNE TURISTIČNE RIBOLOVNICE ZA CIPRINIDNE REVIRJE (Cerkniško jezero, Bloško jezero, Rakov Škocjan)
 
       
  Cena:
  • 10 dnevna neprenosljiva ribolovna dovolilnica je 140 EUR
  • 20 dnevna neprenosljiva ribolovna dovolilnica je 220 EUR
       
  Prodajna mesta:  

Miha Urh,
E-naslov: mihael.urh@gmail.com

Dejvid Tratnik,
E-naslov: dejvid.tratnik@gmail.com

       
  Opis:   Veljajo ribolovni režimi ciprinidnih revirjev na katerih se izvaja ribolov in so opredeljeni višje oz. v 1. in 2. točki.
       
 
 
5. POTOK CERKNIŠČICA
 
       
  Cena:  
dnevna ribolovna dovolilnica ujemi-vzemi (MUHARJENJE ALI VIJAČENJE) je 25 EUR

dnevna ribolovna dovolilnica ujemi-izpusti (SAMO MUHARJENJE!) je 20 EUR

pet dnevna ribolovna dovolilnica ujemi-izpusti (SAMO MUHARJENJE!) je 50 EUR 

pet dnevna ribolovna dovolilnica ujemi-vzemi (MUHARJENJE ALI VIJAČENJE) je 100 EUR
       
      Prodaja je omejena na do 25 kompletov na leto.
       
  Prodajna mesta:  

Miha Urh,
E-naslov: mihael.urh@gmail.com

Dejvid Tratnik,
E-naslov: dejvid.tratnik@gmail.com

Debeli Bar, Cesta 4.maja 72 , 1380 Cerknica
GSM: 041-564-208 (Miha)

       
  Opis:  

Na ribolovni dan v Cerkniščici se lahko upleni tri šarenke, ali tri klene.

       
 
   
 
6. INTERNETNA PRODAJA RIBOLOVNIH DOVOLILNICSpletna prodaja ribolovnih dovolilnic za muharjenje in ostale vrste ribolova RD Cerknica

Buy online fishing licences for fly fishing
 
   
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]