Domov
od januarja do marca vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, od meseca aprila naprej pa vsako prvo sredo od 18. do 19 ure v ribiškem domu, Notranjska 56, 1380 Cerknica.
 
RAKOV ŠKOCJAN
 

Rakov Škocjan je kraška dolina in leži med Cerkniškim in Planinskim poljem. Med poljema pod zemljo teče reka Ljubljanica, ki se na svetlo pokaže v 6 km dolgi dolini. V dolini iz Zelških jam izvira tudi reka Rak. Dolina je dobila ime po cerkvi sv. Kancijana, katera naj bi stala pri Velikem naravnem mostu.

Nastanek doline je povezan z raztapljanjem apnenca. Vodo oz. deževnica, katera pronica skozi razpoke v apnencu, počasi raztaplja apnenec. Tako nastajajo velike razpoke in dvorane. Tako se je zgodilo tudi z Rakovim Škocjanom, ko je voda vedno bolj tanjšala kamnino jamskega stropa, da se je ta zaradi lastne teže porušil. Zaradi tega je nastal kanjon, katerega je voda skozi zgodovino oblikovala v dolino Rakov Škocjan.

Dolina je danes najbolj poznana po soteski z mostovoma poimenovanima Mali naravni most, ki leži v zgornjem delu doline in Veliki naravni kost, ki leži v spodnjem delu doline. Mostova sta ostanka nekdanjega stropa. Vmes je zelena dolina z reko Rak.
 
 
Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu (foto: Tomaž Arko)
   
 

Rakov Škocjan ima mnoge kraške izvire in kraške ponore in je že od leta 1949 zavarovan kot krajinski park. Po dolini je speljana in z izobraževalnimi tablami označena naravoslavna učna pot.

Naravoslovno učno pot sestavljajo Zelške jame, Mali in Veliki naravni most, vrtača Kotel, Tkalca jama in razvaline cekrve sv. Kancijana. Zelške jame imajo 8 do 50 m globoke udore, skozi katere vidimo tok Raka. Mali naravni most je ostanek stropa med dvema udoroma. Zgornji rob mostu je 42 m nad Rakom. Veliki naravni most je ostanek jamskega stropa na ponorni strani Raka. Debel je 23 m in visok 37 m. Tkalca jama je 2845 m dolga jama z dvema vhodoma.

Zgodovina Rakovega Škocjana z človekovim življenjem sega v prazgodovino. Prvi arheološki ostanki orodij segajo v paleolitik. V železni dobi naj bi bila v dolini tudi ilirska naselbina. V obdobju turških vpadov so se v dolino zatekali prebivalci sosednjih vasi. Prvi znani opis Rakovega Škocjana najdemo v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689.
 
 
 
 
FOTO
VIDEO
English version
 
Trgovina Kostevc
Notranjski regijski park
Slo-fishing

 

  DOMOV      |      KONTAKT      |      POVEZAVE      |      GPS KOORDINATE